• Rekisteri- ja tietosuojaseloste


  Rekisteri- ja tietosuojaseloste
  Tämä on Lumo Esthetics Oy:n (y-tunnus 2912761-1) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.04.2018. Viimeisin muutos 21.05.2018.

  1. Rekisterinpitäjä
  Lumo Esthetics Oy
  Käyntiosoite: Uudenmaankatu 5-9 T 3, 05800 HYVINKÄÄ
  Postiosoite: c/o Tiina Ahtiainen Myötätuulentie 5, 05440 HYVINKÄÄ
  Sähköpostiosoite: info(a)lumoesthetics.fi

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Tiina Ahtiainen, info(a)lumoesthetics.fi, 045 807 6336

  3. Rekisterin nimi
  Lumo Esthetics Oy:n asiakasrekisteri

  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Asiakkaan perustiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero).
  • Palveluun vaikuttavat tiedot asiakkaan terveydentilasta ja sairauksista
  • Palvelun suunnittelutiedot, toteutus ja seuranta sekä niistä syntyvät tiedot
  • Valokuvat hoidettavasta alueesta (kuvia voidaan käyttää Lumo Esthetics Oy:n markkinoinnissa asiakkaan vapaaehtoisesti antamalla kirjallisella luvalla)
  Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan tai enintään kolme vuotta viimeisestä asiakaskäynnistä.
   

  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Jatkohoitotapauksissa asiakkaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa, esim. asiakkaan hoitavalle lääkärille.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Lumo Esthetics Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai esittää henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  11. Evästeet ja Google Analytics
  Lumo Estheticsin sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”) mm. sivuston käytön seuraamiseen. Evästeiden käytön voit estää selaimesi asetuksista, mutta tällöin sivuston toiminnallisuus saattaa heikentyä tai lakata toimimasta. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista. Sivustolla on käytössä myös anonyymi Google Analytics-raportointi. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.
   

  Varauksen tehdessään asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia varausehtoja:
  Mahdolliset peruutukset tulee tehdä aina puhelimitse viimeistään 24h ennen varattua aikaa - saat peruutuksesta vahvistuksen sähköpostitse.
  Alle 24h perutuista ja kokonaan peruuttamatta jätetyistä ajoista peritään 75% varatun hoidon hinnasta.
  Lumo Esthetics Oy Y-tunnus 2912761-1

  Lumo Esthetics Hyvinkää


  Hämeenkatu 20, 05800 Hyvinkää

  Olemme avoinna sopimuksen mukaan.

  Maksuttomat parkkipaikat kadulla.

  Tiina 045 807 6336
  Annika 044 977 2931

  Lumo Esthetics Helsinki


  Mäkelänkatu 45, 00550 Helsinki

  Olemme avoinna sopimuksen mukaan.

  Osoitteessa on yhteensä kolme rakennusta, liike sijaitsee kaupungista päin tultaessa ensimmäisessä - käynti Mäkelänkadun puolelta. Hoitolan edestä löytyy maksullisia parkkipaikkoja, vyöhyke 2.

  Tiina 045 807 6336
  Mirja 040 034 6206
  Laura 050 409 8858

  Ota yhteyttä


  Tiina 045 807 6336
  Mirja 040 034 6206
  Annika 044 977 2931
  Laura 050 409 8858
  Anna-Sofia 044 020 9919

  Me